Érték és Minőség Nagydíj

Érték és Minőség Nagydíj

A gazdaság szinte teljes palettáját felölelő 45 főcsoport több mint 100 témakörében hirdették meg az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot – a legkiválóbb termékek és szolgáltatások versenyét – a Kárpát-régió egész területén. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára 2024. május 30-ig lehet pályázni – jelentette be az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa. „A folyamatosan változó gazdasági, inflációs és recessziós környezetben különösen fontos a minőségi termékek és szolgáltatások elismerése, előtérbe helyezése. Pályázati Rendszerünk igyekszik minden olyan vállalkozásnak lehetőséget nyújtani, amelyek az üzleti ellenállóképességük, és jövőre való felkészültségük mellett továbbra is a magas minőségben látják az értéket” – mondta Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alapítója. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit – a tanúsított „minőség jelképét” – szeptember 12-én, a Gazdaság Ünnepén, az Országház Főrendiházi Üléstermében adják át.

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. A pályázat díjazottjai jó példákkal állnak elő, hiszen innovációjuk lényege, hogy az új ötleteikből új érték születik. Ez az új érték megjelenhet termékben, szolgáltatásban, vagy egy új üzleti modellben. Számukra fontos, hogy kiválóságukat a termékeiken viselt minőségtanúsító emblémával jelezzék, mely egyben egy megmérettetésen való győzelmet is jelent.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2024-ben hetedik alkalommal írta ki és valósította meg a DIAMOND Szervezőiroda Bt., az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft., a FANNIZERO Kft., a Hajnal Húskombinát Kft., az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., a LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. és a SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft., mint a pályázati rendszer Kiírói Tanácsa. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer szakmai támogatója az Agrárminisztérium, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A pályázat nyílt jellege lehetővé teszi a jelentkezést az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy és a kitüntető cím használatára a legtöbb gazdasági és kulturális vállalkozás számára, a pályázat tárgya azonban csak a gazdasági életben már ténylegesen testet öltött termék, szolgáltatásban megvalósult ötlet, innovatív elképzelés lehet. A pályázati rendszer lehetőséget biztosít a védjegyhasználatokon felül is a különböző területeken legkiemelkedőbb pályázatok különdíjakkal történő elismerésére is. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatra jelentkezhet 2024. május 30-ig minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozás, egyéni vállalkozó vagy alkotóközösség. A meghirdetett 45 pályázati főcsoport érinti többek között a nehézipar több üzletágát; a gépipar, vegyipar, építőanyag-ipar, a könnyűipar számos ágazatát; a fa-, papír-, textil-, bőripar, nyomdaipar, kézmű- és háziipar, továbbá az élelmiszeripar szinte valamennyi területét. Legalább ilyen hangsúlyosak az orvosi, gyógyászati eszközök és szolgáltatásokhoz, a lakberendezéshez, a vendéglátáshoz kapcsolódó csoportok is. A főcsoportok között természetesen különböző szolgáltatások is megtalálhatók: webshop, múzeumi, szabadidős és kulturális tevékenységek, rendezvények, oktatás, közétkeztetés, szállítmányozás, raktározás stb. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit – a tanúsított „minőség jelképét” – 2024. szeptember 12-én a Parlament Főrendiházi Üléstermében adják át.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alapítója elmondta: „2024-et optimizmussal és elszántsággal várom, hiszen a korábbi évek tapasztalataira építve hirdetjük meg a pályázatunkat, amely nem csak egy verseny, hanem egy közösség is, ahol a szereplők megoszthatják tudásukat és közösen építhetik a jövőt. Az idei Érték és Minőség Nagydíj Pályázat a magas színvonalú minőség és innováció elismerésére irányul. A gazdasági előrejelzések és a stabilizálódó környezet fényében különös figyelmet fordítunk arra, hogy új lehetőségeket tárjunk fel a minőségi fejlődés és innováció terén. Örömmel tapasztaltuk, hogy a hosszú távra tervező vállalkozások a nehézségek megoldásán kívül mindent megtesznek, hogy versenyelőnyre tegyenek szert, s hogy a tanúsított minőség igénye egyértelműen felmerül a termelők, gyártók, szolgáltatók részéről. Többek között ezért is vesznek részt objektív megmérettetéseken, hiszen a kiválók büszke táborához akarnak tartozni. A továbblépés lehetőségét látják abban, ha kiválóságukat egy független bíráló szervezet támasztja alá.”

A védjegyekkel történő minőségtanúsítás több mint negyedszázados múltra tekint vissza. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elődje a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy 1998 tavaszán indult útjára. E védjegyet – kiterjesztve a teljes Kárpát-régióra – követte 2018-ban a korszerű, nemzetközileg is bevezethető Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy.

Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében így fogalmazott: „Egy évvel ezelőtt az elhúzódó háború és a nyomában járó gazdasági következmények hatására nem voltak könnyű helyzetben a hazai vállalkozások. A kormány tette a dolgát és számtalan szokványostól eltérő lépéssel igyekezett letörni az inflációt, a magas kamatokat és az energiaárakat. Év végére már mindannyian megtapasztalhattuk az eredményeket és egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hazai gazdaság újra növekedési pályára állt. Nem véletlen ez az összetett támogatási rendszer, hiszen a hazai KKV-szektor is rendkívül szegmentált. Éppen ezért tartom különösen fontosnak a Nemzetgazdasági Minisztérium magyar vállalkozások beruházási és fejlesztési hajlandóságáról készülő felmérését, mely bizonyosan alapjául fog szolgálni egy olyan speciális gazdaságélénkítési tervnek, mely minden érintett számára tartogat lehetőséget. Különösen igaz ez azokra a vállalkozásokra, amelyek az Érték és Minőség Nagydíj elnyerésére törekednek. Az állam egyik elsőrendű feladata ugyanis, hogy patrióta gazdaságpolitika keretében támogassa azokat a hazai vállalkozásokat, amelyek technológiájában az innovációs kényszer aktív minőségpolitikával is párosul. Más szavakkal: akik értéket és minőséget állítanak elő.”

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését. Fontos feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak a minőségtudatos választásban, hogy eszközrendszerével hozzájáruljon az egészségtudatos, energia-hatékony termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához. Támogatja a tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését, valamint szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
Miután a siker kulcsa az innovációs és az ökoszisztémás megoldásokon túl egyre inkább az együttműködésben rejlik, ezért a kiírók törekednek arra, hogy vidéki városainkban, valamint határainkat átlépve a Kárpát-medencében legaktívabban működő vállalkozások egyaránt bekapcsolódhassanak a pályázati rendszer munkájába, erősítve ezzel a gazdasági kapcsolatokat, melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta: „Az elmúlt évek komoly kihívások elé állították nemcsak Magyarország, de egész Európa gazdaságát, ilyen nehéz körülmények között pedig még nagyobb kihívást jelentett helytállni. Azonban mi, magyarok történelmünkből okulva megtanultuk, hogy akkor vagyunk a legerősebbek, amikor összefogunk és közös erővel építjük hazánkat, a Kárpát-medencét. Hatalmas öröm számomra, hogy ebbe az építkezésbe néhány évvel ezelőtt a külhoni magyar vállalkozókat is bevontuk, és immáron közös erővel dolgozunk a Kárpát-medence felvirágoztatásán. Meggyőződésem, hogy az Érték és Minőség Nagydíj birtokosai, akik munkájukban mindig a tökéletességre és a minőségre törekszenek, nélkülözhetetlen motorjai ennek a fejlődésnek. Vállalkozók, akik követendő példaként szolgálnak az egész magyar nemzet számára, hiszen védjegyet viselő termékeik megtestesítik a kiválóságot, és követei annak az üzenetnek, hogy a szülőföldön maradni a legjobb döntés.”

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy olyan kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre fókuszál, ahol a vállalkozás stratégiájának nem csupán a versenyképesség, hanem a környezetvédelem is fontos részét képezi. Azokat díjazza, akik kisebb, kevesebb környezetterheléssel képesek minőséget előállítani úgy, hogy közben nagyobb fogyasztói elégedettséget képesek elérni.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszter-helyettese a pályázattal kapcsolatban így fogalmazott: „Történelmi időket élünk, hiszen az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és életszínvonal emelkedése közepette senki sem láthatta előre, hogy előbb egy világjárvány, majd egy történelmi mértékű aszály, végül egy háború gyökeresen átformálja a világ és benne Magyarország életét. Megtapasztaltuk, hogy a mai világban mennyire kiszolgáltatottak egymásnak a nemzetek és bennük, mi emberek. A háború és az azokra adott hibás brüsszeli válaszok ezt tovább fokozták és egyben bebizonyították, hogy a nemzetek önrendelkezésének és önellátásának teljes feladása olyan sebezhetőséget jelent, amelyet egyik ország felelős vezetése sem engedhet meg magának. Mostanra beigazolódott, hogy a felelős döntéseknek köszönhetően, az ágazatok – köztük az agrárium és az élelmiszeripar – gyorsan tudnak alkalmazkodni az új helyzethez és ezzel sikerülhet elkerülni a válságot, sőt hatékony támogatáspolitikával egy komoly kitörési lehetőség is adott. Fejlődésünk kulcsa mindig is az innováció volt és most sincs ez másképp. Ezt bizonyítja az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat is, amely mára a magyar termékek és szolgáltatások minőségének fokmérőjévé vált.”

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok kiérdemlik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, ezzel együtt a védjegyhasználat tartama alatt az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím viselését. A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett Kitüntető Oklevél, valamint az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, Dr. Szőcs Andrea iparművész által tervezett egyedi iparművészeti trófea tanúsít.

A tárgyévben legkiemelkedőbb védjegyhasználatot nyert pályázatoknak és pályázóknak a Kiírók Tanácsa különdíjakat is adományozhat, ezek: az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Ifjúságért Nívódíj, valamint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj. A Kiírók Tanácsa az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat azon nyomtatott és elektronikus médiumnak ítéli oda, amely a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért.

Bővebb tájékoztatás az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszerről a Háttér-információ című anyagban található!

Budapest, 2024. március 19.; Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa

További információ: http://www.emin.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük