BETONPÁLYÁZAT 2024

BETONPÁLYÁZAT 2024

A beton.hu (Kiíró), a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton), valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) és tagvállalataik támogatásával országos pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára.

Pályázni 2 kategóriában lehet:

Betonépítés, építészet
Anyag- és előállítási technológia

A Pályázat célja
A beton a víz után a második leggyakrabban használt anyag a világon, a legnagyobb tömegben felhasznált építőanyag. Olyan megoldásokat igényel, amelyekkel a beton összességében hatékony, esztétikus, mégis környezetbarát, fenntartható, a körforgásos gazdaság szerves részét képező karbonsemleges termékké válik.

Kiíró célja megismerni és megismertetni azon megoldásokat, amelyeknek tervezése során elsődlegesen alkalmazott anyagként betont és előregyártott vasbeton szerkezeteket használnak, továbbá bemutatni azokat a jövőbe mutató technológiákat, amelyek a beton és alapanyagainak előállításához, alkalmazásához kapcsolódnak, kiemelt figyelemmel a körforgásos, karbonsemleges gazdaság kihívásaira adott válaszok és megoldások bemutatására.

A részvétel feltételei
2.1. Pályázni olyan hallgatói munkákkal, elképzelésekkel lehet, melyek saját eredményekre alapozva mutatnak be egy-egy problémát, megoldást, újszerű megközelítést a betonhoz kapcsolódó alábbi területek egyikén, vagy ezek kombinációjában:

tervezői elképzelések, melyekben a betont és az előregyártott vasbeton szerkezeteket egyedi, különleges megoldásokra is használják,
építőanyag-ipari alapanyagok (aggregátumok, ipari ásványok) előkészítése, tulajdonságai,
építőanyag-ipari termékek (cement, beton), technológiák,
környezetbarát technológiák, anyagok,
hulladékhasznosítás, újrahasznosítás, újra felhasználás,
környezeti hatás, karbonsemlegesség,
körforgásos gazdaság modellbe való illeszkedés.
2.2. Ki(k) indulhat(nak) a pályázaton?

Olyan, jelenleg aktív (vagy az elmúlt 2 évben) egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező, belföldi természetes magánszemély(ek), aki(k) a pályázat tárgyát képező elképzelést saját nevével/nevükkel jegyzi(k).
Kötelezően elfogadja(ák) a pályázat feltételeit magára/magukra nézve.
2.3. A pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy vele szemben szakmai, etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik, valamint egyéb kizáró ok sem áll fenn.

2.4. A pályázati adatlapon kérjük az egyetemi (belső) konzulenst, témavezetőt is megnevezni (név, telefonos és e-mail elérhetőség), valamint a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázati feltételeket konzulense, témavezetője is megismerte, hozzájárult a pályázat benyújtásához.

2.5. Nem lehet Pályázó az a személy, aki

A pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vesz.
A Bíráló Bizottság bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, valamint vele szemben további kizáró ok, ha egy éven belül közös pályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársak vagy munkatársak voltak.
Az előző években a „Minden építés alapja” pályázaton pályamunkájával díjazásban részesült. De új, illetve nem díjazott pályamunkát ismételten benyújthat.
2.6. Pályázó több pályamunkát is benyújthat, és az egyetemi (belső) konzulens, témavezető több pályamunkában is szerepelhet.

Díjazás
A pályázat keretében a meghirdetett kategóriák első három helyezettjei és konzulenseik, ill. a különdíjjal díjazott projektek pályázói pénzjutalomban részesülnek

A Bíráló Bizottság tagjai

Pálfy Sándor DLA, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének professzor emeritusa

Beszédes Rita, okl. építészmérnök, városépítési városgazdasági szakmérnök

Dr. Gável Viktória, a Cemkut Kft. kutatómérnöke, Tanúsítási Iroda vezető

Dr. Medvegy Gabriella, PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánja, egyetemi tanár, Építészeti Szakmai Intézet

Hartvig Lajos DLA, a Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. egyik alapítója és tulajdonosa

A Bíráló Bizottság összetétele előre nem látható okok miatt megváltozhat, Kiíró fenntartja jogát az esetleges változtatásra. A pályázaton résztvevőket erről a döntéséről külön tájékoztatni nem köteles, ugyanakkor a változtatás nem lehet hátrányos a pályázati folyamatra nézve.

A Pályázat benyújtása, határidők

A pályázatot a jelentkezési űrlap kitöltésével és a pályázati dokumentáció óriás file küldő szolgáltatáson keresztül a palyazat@beton.hu e-mail címre küldésével kell benyújtani.

Beadási határidő: 2024. június 30. 24:00 óra

A Bíráló Bizottság nem bírálja el a beadási határidő után érkező, hiányos vagy a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat.

Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük